Phau Ntawv Magazine Pub Dawb

Tso npe dawb rau cov qauv luam ntawm cov ntawv xov xwm

PUB DAWB DAWB rau cov Qos Naij Qos Qos Qiv tau npaj rau cov liaj teb Lav Xias tshwj xeeb hauv kev cog qoob loo.

Txhawm rau sau npe, tus neeg sawv cev ntawm kev ua liaj ua teb yuav tsum xa daim ntawv thov rau email: ks@agrotradesystem.ru

Tsab ntawv yuav tsum tau qhia:

 

  • lub npe liaj teb
  • tag nrho sown cheeb tsam (his),
  • thaj chaw nyob hauv zaub (his),
  • Chaw nyob xa ntawv nrog tus lej code
  • lub vas sab chaw nyob
  • tus neeg tiv toj (npe, chaw),
  • tus lej xov tooj ntawm tus neeg saib xyuas
  • qhov kev kawm ntawm tsab ntawv yog "xov xwm pub dawb".

Peb yuav zoo siab tau ntsib koj ntawm peb cov neeg npe!

Peb tes num “magazine dawb” ua tau ua tsaug rau peb cov neeg koom tes: